10 Eylül 2017 Pazar

100 Adımda Python Programlama Kısım 2

PYTHON

26) Python’u normal çalıştırıp editör ortamında veya daha önce değinildiği gibi komut istemiyle ulaştığımız MS-DOS ortamında kullanabiliriz. Bu ortamlara teknik olarak etkileşimli kabuk adı verilir.

27) Python Çalışma Ortamları

28) Etkileşimli kabuk dediğimiz komut ortamında >>> işareti Python’da komut yazmaya hazır olunduğu anlamına gelir.

29) Python’a yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri >>> işareti ile komut arasında boşluk bırakmalarıdır. Eğer bırakırsanız kod hata verecektir.

30) Hazır Python’a başlamışken programlama kavramlarını hatırlatmakta fayda var. Örneğin string kavramı karakter dizisi anlamına gelir. Yani bir veya daha fazla karakterden oluşan diziler anlamına gelir. Bunu Python’da örnekleyelim;

>>> “Merhaba Dünya”  
 ‘Merhaba Dünya’             //ekran çıktısının tek tırnak içinde olduğuna dikkat edin. 

Burada çift tırnak içinde gösterilen ifade string’dir. Çift tırnak önemlidir, çünkü çift tırnak kullanılmazsa program hata verecektir.

31) type() komutu ile verilerin tipini sorgulayabiliriz. Yukarıdaki örneği baz alalım;

>>> type("Merhaba Dünya")
                                               //“Merhaba Dünya” adlı veri bir string’tir. 

32) Karakter dizilerini birleştirmek için aşağıdaki kodu yazmak yeterlidir. Örnek olarak bilgi ve sayar dizilerini birleştirip ekrana bilgisayar yazdırmak istiyorum.

>>> "bilgi"+"sayar"
 'bilgisayar'                                               //+ işaretini kullanarak dizileri birleştirdik. 

33) Karakter dizilerini birleştirirken boşlukları da kullanmamız gerekebilir. Örneğin Bilgisayar ve Bilimi dizilerini aralarında boşluk bırakarak birleştirelim.

>>> "Bilgisayar"+" "+"Bilimi" //ortadaki çift tırnağın içinde bir boşluk bırakıldığına dikkat edin.
'Bilgisayar Bilimi'

34) Karakter dizilerini birleştirirken + işaretini kullanmak zorunda değiliz. Yine yukarıdaki örneği baz alalım.

>>> "Bilgisayar" " " "Bilimi"        
    'Bilgisayar Bilimi'

//+ yerine hiçbir şey yazmasak ta olur, hatta boşluk bile bırakmak zorunda değiliz. 


35) * (çarpı) işareti Python’da nasıl bir etki yapar bunu bir örnekle gösterelim.

>>> "w" * 3              
    'www'                                             //w stringini üç defa tekrarlayarak ekrana yazdırdı

36) - (eksi) ve / (bölü) işlemlerini karakter dizileri ile birlikte kullanamayız.

37) Programlama kavramlarını öğrenmeye devam edelim. Örneğin integer tam sayı demektir. Yani 96 veya 245 gibi küsuratlı olmayan veriler tamsayıdır.

38) Python’da 8.3 veya 24.18 gibi küsuratlı sayılar kayan noktalı sayılar (floating point number) dediğimiz veri türü sınıfına girer. Ancak burada virgül yerine nokta kullanmamız gerekir.

39) 10+2j gibi bir ifade ise karmaşık sayılar (complex) dediğimiz veri türünü oluşturur.

40) Python’u basit bir hesap makinesi gibi kullanabiliriz. Örnekler;

>>> 10+5 
15 

>>> 10*5
 50 

>>> 10/5
 2.0 

>>> 10-5 


41) Sayıların çift tırnak içine alınmadığına dikkat edin. Eğer çift tırnak içine alınsaydı veri türü bir sayı değil string olacaktı. Bu durumda matematiksel işlemler yapılamayacaktı. Örnekler;

>>> 23+65
 88                           // Burada 23 ve 65 bir integer olduğu için matematiksel işlem gerçekleşti. 

>>> "23"+”65” 
'2365'                            // “23” ve “65” birer string’tir. Burada matematiksel işlem yapılamaz.                                                    
42) len() komutu ile parametrelerin uzunluğunu öğrenebiliriz. Bir örnekle açıklayalım.

>>> len("Bilgisayar Bilimi") 
17                                                        

 // “Bilgisayar Bilimi” stringinin uzunluğu 17 karakterdir. Burada boşluk karakterinin de sayıldığına dikkat edelim. 

43) len() komutu ile bir örnek daha yapalım.

>>> len("Bilgisayar Bilimi")+ len("Dersi") 
22 
             // “Bilgisayar Bilimi” stringi ile “Dersi” stringinin uzunluğu sayısal olarak toplandı.               Yani 17+5= 22 işlemi yapıldı. 

44) len() komutu çıktı olarak daima sayısal değer verir. Yani len() komutu ile bir integer veri türü elde etmiş oluruz.

45) Programlamada sıra geldi değişken kavramını öğrenmeye. Değişken matematikte öğrendiğimiz üzere bir değere atama yapmak demektir. Burada amaç, değerler yerine değişkenleri kullanarak daha sade, işlevsel ve zaman kazandırıcı işlemler yapmaktır. Örnek;

             >>> x=5                            // 5 değerini x değişkenine atadık.             
             >>> pi=3.14                     // 3.14 değerini pi değişkenine atadık.             
             >>> x+pi                          // Atadığımız değerleri değişkenler yardımıyla topladık.                                8.14                            // Sonucu çıktı olarak aldık

46) Değişken atarken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekir. Örnekler;

5_kilo_elma = “10 tl”              // değişken adları bir sayı ile başlamaz.
  +x= 5                                          // değişken adları bir aritmetik işleçle başlamaz. 

47) Değişken adları içinde Türkçe karakterler kullanabilirsiniz. Ancak ileride beklenmedik uyum sorunları çıkması ihtimaline karşı değişken adlarında Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

48) Aşağıdaki kelimeleri değişken adı olarak kullanamayız.  

'False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class',  'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for',  'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal','not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield' 

49) Değişken adı için kullanmamanız gereken yasak kelimeleri Python komut satırında tekrar görmek isterseniz aşağıdaki komutları yazın.


>>> import keyword 
>>> keyword.kwlist 

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield'] 

// İşte yasak kelimeleri tekrar gördük. Bunlar özel anlam ifade eden kelimelerdir. Bu yüzden değişken adı olarak kullanılamaz. Kullanılırsa hata mesajı alırız. 

50) Yukarıdaki yasak kelimeleri öğrendiniz. Peki, kaç tane yasak kelime var? Tek tek saymak yerine daha önceden verilen len() komutunu kullanabiliriz.

>>> len(keyword.kwlist) 
33                              

 //keyword.kwlist komutuyla oluşturulan listede toplam 33 kelime var.  KAYNAK:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Öne Çıkan Yayın

Hibernate Nedir?

Hibernate Nedir? Veritabanı işlemlerinde bize yardımcı olan, obje kavramından uzaklaşmadan işimize devam etmemizi sağlayan bir yapı. Artık...