PhP Operatörler

Operatörler
Operatörler, değerler üzerinde işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılırlar ve dilin en önemli bileşenlerindendirler. PHP operatörlerini genel olarak dört kategori altında toplayabiliriz.

1.Aritmetik Operatörler
2.Değer Atama Operatörleri
3.Karşılaştırma Operatörleri
4.Mantıksal Operatörler
Şimdi bunları ayrı ayrı ele alalım.

Aritmetik Operatörler
Değişkenler ve sabit değerler üzerinde her türlü aritmetik işlem, aritmetik operatörler kullanılarak gerçekleştirilir. PHP diline özgü olarak . (nokta) sembolü de metinsel birleştirme işlevine sahiptir ve aritmetik operatörler tablosunda gösterilmiştir.

Değer Atama Operatörleri
Temel değer atama operatörü = simgesidir. Atama, bu simgenin sağından soluna doğru gerçekleşir.
Diğer operatörler = operatörünün aritmetik operatörlerle birlikte kullanılması ile türetilmişlerdir. Bunlar, bir aritmetik işlem ve sonrasında gerçekleştirilecek değer atama işlemini birleştirerek tek seferlik bir atama işlem haline getirirler.

Karşılaştırma Operatörleri
Karşılaştırma operatörleri, ilerleyen kesimlerde ele alacağımız koşullu ifadelerde kullanılmaktadır. Bir karşılaştırma işlemi, true(doğru) ya da false(yanlış) değerini üretir.


Mantıksal Operatörler
Karşılaştırma operatörleri, ilerleyen kesimlerde ele alacağımız koşullu ifadelerde kullanılmaktadır. Bir karşılaştırma işlemi, true(doğru) ya da false(yanlış) değerini üretir.


Öne Çıkan Yayın

Hibernate Nedir?

Hibernate Nedir? Veritabanı işlemlerinde bize yardımcı olan, obje kavramından uzaklaşmadan işimize devam etmemizi sağlayan bir yapı. Artık...